Nordisk Centrum för Kirurgi

Bråckoperationer

Bråck beror på att det uppstått ett icke önskvärt hål eller hålrum på en plats där till exempel tarmar, eller andra inre organ, kan fastna, bukta ut och orsaka besvär. Besvären kan vara allt ifrån lindriga symtom till svåra smärtor.

Vad är ljumskbråck och femoralbråck?

När bukväggen i ljumsken inte är tillräckligt stark, kan tarmarna glida ner i ljumsken. Hos män kan de i vissa fall glida ner i pungen och detta kallas ljumskbråck. Om bråcket istället sitter vid de stora kärlen som går ner i benet, kallas de för femoralbråck. Symptomen är en utbuktning, utfyllnad i ljumsken som vanligen är helt smärtfri, men som i vissa fall kan vara smärtsamma om tarmen fastnar.

Behandling av ljumskbråck och femoralbråck

Bråck hos vuxna personer går aldrig över av sig självt, utan behöver opereras för att försvinna. Ett bråck som inte ger några besvär behöver inte åtgärdas, men ofta är en operation ändå att rekommendera då de vanligen växer med tiden och risken är överhängande att de kan ge framtida problem. Behandlingen innebär att vi drar tillbaka tarmen som buktar ut, därefter lägger vi in ett nät som förstärkning.

Sjukdomar och symptom

Förutom det rent estetiska är smärta det vanligaste symptomet. Det onda uppstår om tarmen kommer i kläm och i värsta fall kan tarmens blodtillförsel hindras vilket leder till svår smärta. Då krävs i regel akut operation för att inte permanenta tarmskador skall uppstå.

Operation av bråck

Operationen kan oftast utföras genom titthålskirurgi men i vissa fall krävs en öppen operation. Under titthålsoperation sövs patienten ner, medan en öppen operation kan utföras med lokalbedövning.

Inför operationen

Inför operationen är det viktigt att du inte intagit någon föda, vilket gäller från midnatt samma dag som ingreppet ska ske.

Dagen före operationen kommer du även att tvätta dig med en speciell tvättsvamp (Hibiscrub), för att desinficera huden och förhindra infektioner.

Efter operationen

Ingreppet utförs som dagkirurgi, vilket innebär att du kan komma hem redan samma dag som operationen sker. I regel krävs endast egensjukskrivning under en vecka. Om du jobbar med tunga lyft kan två veckors sjukskrivning behövas.

Komplikationer under och efter operation

Det är mycket sällsynt med komplikationer under en bråckoperation. Efter ingreppet kan man få en begränsad känselnedsättning runt operationsärret men få upplever detta som besvärande. Några procent av patienterna får obehag av sitt nät i varierande grad. Med god operationsteknik är dock risken för detta mycket låg.

Bukväggsbråck, navelbråck och ärrbråck

Bukväggsbråck: Precis som vid ljumskbråck orsakas bukväggsbråck av en tarm som buktar ut genom en defekt i bukväggen.

Ärrbråck: Det är inte heller ovanligt att bråck uppstår i nya eller gamla ärr och dessa kallas för ärrbråck.

Navelbråck: På grund av navelsträngen, som vi haft under fosterlivet, finns en kvarvarande, naturlig försvagning i detta område som ofta ger upphov till bråck, navelbråck.

Behandling

Om bråcket är litet, mindre än två centimeter, kan det i vissa fall gå att sy ihop utan inläggning av nät, men vid större defekter krävs alltid en nätförstärkning.

Sjukdomar och symptom

Förutom det rent estetiska är smärta det vanligaste symptomet. Det onda uppstår om tarmen kommer i kläm och i värsta fall kan tarmens blodtillförsel hindras vilket leder till svår smärta. Då krävs i regel akut operation för att inte permanenta skador skall uppstå på tarmen.

Operationen

Ingreppet genomförs oftast i sövning, narkos. Antingen genom titthålskirurgi eller genom öppen operation. Vilken teknik man väljer beror på orsaken, lokalisationen och svårighetsgraden av bråcket.

Inför operationen

Inför operationen är det viktigt att du inte intagit någon föda, vilket gäller från midnatt samma dag som ingreppet ska ske.

Dagen före operationen kommer du även att tvätta dig med en speciell tvättsvamp (Hibiscrub), för att desinficera huden och förhindra infektioner.

Efter operationen

Vanligtvis kan du komma hem redan samma dag. Det är dock viktigt att du inte kör bil utan be gärna någon att hämta dig. Sjukskrivningstiden är individuell och beror på operationens omfattning samt vilken typ av arbete du har.

Komplikationer under och efter operation

Det är ovanligt med svåra komplikationer men däremot upplever somliga mer eller mindre obehag av nätet. Det finns alltid risk för blödning samt tarmskador vid operationer i bukhålan, men med god kirurgisk teknik är detta ovanligt.