• ENG
  • SWE
  • RUS

Gastric bypass

A well proven and effective method that has been around since the 60's.
Contact us today for a free consultation
020-24 03 00

Överviktskirurgi

During Gastric Bypass surgery, we do not remove anything, we simply rewire the system. The surgeon creates a small stomach pocket of about 20-30 ml. This pocket is then paired directly with the small intestine. This creates the new stomach and because only a small amount of food is needed to fill the small stomach pocket, a signal will be sent early on indicating fullness and satisfaction to the brain. Usually, the hormonal control of hunger is positively affected by the surgery, resulting in a decrease in appetite.

Gastric Bypass surgery is a weight-loss method that is well established and that has been thoroughly studied, it has an excellent effect on obesity with only a few side effects when it is performed correctly. However, the surgery will cause the patient to eat dietary supplements in the form of vitamins and minerals throughout the rest of their life.
What happens to the big stomach? It will be fine for the entire life-span, even though it is not being used.

Info area:

Time for surgery: Approx. 1 hour

Anesthesia: Narcosis

Required recovery time: 2 weeks

Screening: 6 weeks, 1 year, 2 years, 5 years

Price: 79 900 SEK

How it works
We are currently working on the content for this page

FAQ

Vi började operera överviktkirurgi redan 2007 och har utfört mellan 3000 och 4000 operationer med väldigt fina resultat. Givetvis är vi med i det nationella kvalitetsregistret SOREG. Kliniken har också flera avtal med landstinget för avancerad kirurgi, dock ännu inte för just Gastric bypass och Gastric sleeve som måste bekostas av egna medel.
Ja det är ju den svåra frågan. Det handlar om eventuella underliggande sjukdomar och tidigare operationer samt önskemål hos den enskilda patienten. Din kirurg kan gå igenom detta med dig i samband med konsultationen. Titta gärna också igenom vår jämförelsetabell här för att bilda dig en uppfattning.
De flesta mår relativt bra men givetvis kan illamående och viss smärta förekomma under de första timmarna direkt efter ingreppet. Vi har noggrann övervakning postoperativt och det mesta går att lindra med olika läkemedel. Under första dygnet förbättras tillståndet och dagen efter brukar alla var uppegående med endast trötthet som det dominerande besväret.
Vi brukar alltid prata om att 50 % av framgången ligger i patientens eget ätbeteende och 50 % i själva operationen. Ingen annan än du som patient styr över vad du äter, men operationen måste ses som ett av de mest effektiva hjälpmedel. De flesta patienter går ner ca 6-8 Kg den första månaden för att efter det successivt minska under de följande 8-12 månaderna innan viktstabilitet inträder. En del går ner i jämn och stadig takt medan andra gör det i intervaller med viktplatåer där emellan. De flesta når en idealvikt på ett BMI mellan 20-26. Det är dock viktigt att påpeka att en överviktoperation aldrig är en absolut garanti för att uppnå en viss vikt då vi alla är individer med olika förutsättningar.
Visst håravfall är en vanlig biverkan under själva viktnedgången, men upphör när viktstabilitet uppnåtts. Detta kan ske även vid vanlig bantning och har inte med själva operationen att göra utan är ett uttryck för de omställningar som sker i kroppen då kroppen är i en viktminskningsfas. Dock brukar ingen annan än patienten själv notera detta håravfall och det är också är helt reversibelt.
Tack ock lov är det ovanligt med komplikationer vid denna typ av kirurgi. De som är allvarliga är blödning, läckage eller tarmvred. De förstnämnda två är tidiga komplikationer som är viktiga att upptäcka snabbt men som tack och lov inträffar extremt sällan, de är anledningen till den noggranna övervakningen de första timmarna efter operationen. När det gäller tarmvred är dessa främst associerade med Gastric bypass och de kan debutera flera år efter ingreppet. Numera stänger vi de slitsar/hålrum som är orsaken till tarmvred och detta har därmed reducerat riskerna väsentligt. Tarmvred är är näst intill obefintliga efter en Gastric sleeve. Det viktiga är att aldrig underskatta de risker som alltid föreligger och därför följa checklistor och rutiner. Det viktiga är att ligga steget före och att på så vis undvika problem innan de uppstår.
Contact us today for a free consultation
020-24 03 00

Överviktskirurgi