• ENG
  • SWE
  • RUS

Обходной желудочный анастомоз

Хорошо зарекомендовавший себя и эффективный метод, который существует с 60-х годов.
Свяжитесь с нами сегодня для бесплатной консультации
020-24 03 00

Överviktskirurgi

При операции обходного анастомоза мы ничего не удаляем, но просто перенастраиваем систему. Хирург создает небольшой карман в желудке, объемом около 20-30 миллилитров. Этот карман затем соединяется непосредственно с тонкой кишкой. Создается дополнительный желудок, и поскольку для заполнения малого кармана требуется только незначительное количество пищи, в мозг посылается сигнал о том, что живот полон и аппетит удовлетворен. Обычно, гормональные сигналы голода положительно удовлетворяются после операции, что приводит к снижению аппетита.

Операция обходного анастомоза является хорошо изученным и хорошо обоснованным методом снижения веса, она является замечательным способом борьбы с ожирением, и при правильном ее выполнении имеет незначительные побочные эффекты. Однако, после операции пациенту всю жизнь будет необходимо принимать витамины и минералы в качестве пищевых добавок. Что станет с основным желудком? С ним все будет в порядке на протяжении всей жизни, даже при том, что он не будет использоваться.

Краткая информация:

Продолжительность операции: Примерно 1 час

Анестезия: Наркоз

Требуемое время восстановления: 2 недели

Контрольные проверки: 6 недель, 1 год, 2 года, 5 лет

Цена: 79 900 SEK

Как это работает

В данный момент мы наполняем контентом эту страницу

FAQ

Vi började operera överviktkirurgi redan 2007 och har utfört mellan 3000 och 4000 operationer med väldigt fina resultat. Givetvis är vi med i det nationella kvalitetsregistret SOREG. Kliniken har också flera avtal med landstinget för avancerad kirurgi, dock ännu inte för just Gastric bypass och Gastric sleeve som måste bekostas av egna medel.
Ja det är ju den svåra frågan. Det handlar om eventuella underliggande sjukdomar och tidigare operationer samt önskemål hos den enskilda patienten. Din kirurg kan gå igenom detta med dig i samband med konsultationen. Titta gärna också igenom vår jämförelsetabell här för att bilda dig en uppfattning.
De flesta mår relativt bra men givetvis kan illamående och viss smärta förekomma under de första timmarna direkt efter ingreppet. Vi har noggrann övervakning postoperativt och det mesta går att lindra med olika läkemedel. Under första dygnet förbättras tillståndet och dagen efter brukar alla var uppegående med endast trötthet som det dominerande besväret.
Vi brukar alltid prata om att 50 % av framgången ligger i patientens eget ätbeteende och 50 % i själva operationen. Ingen annan än du som patient styr över vad du äter, men operationen måste ses som ett av de mest effektiva hjälpmedel. De flesta patienter går ner ca 6-8 Kg den första månaden för att efter det successivt minska under de följande 8-12 månaderna innan viktstabilitet inträder. En del går ner i jämn och stadig takt medan andra gör det i intervaller med viktplatåer där emellan. De flesta når en idealvikt på ett BMI mellan 20-26. Det är dock viktigt att påpeka att en överviktoperation aldrig är en absolut garanti för att uppnå en viss vikt då vi alla är individer med olika förutsättningar.
Visst håravfall är en vanlig biverkan under själva viktnedgången, men upphör när viktstabilitet uppnåtts. Detta kan ske även vid vanlig bantning och har inte med själva operationen att göra utan är ett uttryck för de omställningar som sker i kroppen då kroppen är i en viktminskningsfas. Dock brukar ingen annan än patienten själv notera detta håravfall och det är också är helt reversibelt.
Tack ock lov är det ovanligt med komplikationer vid denna typ av kirurgi. De som är allvarliga är blödning, läckage eller tarmvred. De förstnämnda två är tidiga komplikationer som är viktiga att upptäcka snabbt men som tack och lov inträffar extremt sällan, de är anledningen till den noggranna övervakningen de första timmarna efter operationen. När det gäller tarmvred är dessa främst associerade med Gastric bypass och de kan debutera flera år efter ingreppet. Numera stänger vi de slitsar/hålrum som är orsaken till tarmvred och detta har därmed reducerat riskerna väsentligt. Tarmvred är är näst intill obefintliga efter en Gastric sleeve. Det viktiga är att aldrig underskatta de risker som alltid föreligger och därför följa checklistor och rutiner. Det viktiga är att ligga steget före och att på så vis undvika problem innan de uppstår.
Свяжитесь с нами сегодня для бесплатной консультации
020-24 03 00

Överviktskirurgi