Överviktskirurgi

Gastric bypass och Gastric sleeve är de vanligaste och mest väldokumenterade operationsmetoderna mot övervikt och har bra långsiktiga resultat med en bestående viktnedgång. Ingreppen utförs vanligtvis med titthålsteknik (laparoskopi). Vilket ingrepp som är bäst lämpat för dig kan våra kirurger reda ut.

Personer med ett BMI över 30 kan vara lämpade för en överviktsoperation. Om du har komplicerande sjukdomar som t ex diabetes, ledsmärtor eller högt blodtryck förstärks de positiva effekterna av viktnedgång. Du får en minskad risk för framtida hjärt-/kärlsjukdom, en förbättrad diabeteskontroll, minskad påfrestning på höft-, knä- och fotleder samt ökad fertilitet.

Gastric bypass och Gastric sleeve är de vanligaste och mest väldokumenterade operationsmetoderna mot övervikt och har bra långsiktiga resultat med en bestående viktnedgång. Ingreppen utförs vanligtvis med titthålsteknik (laparoskopi). Vilket ingrepp som är bäst lämpat för dig kan våra kirurger reda ut..

Kriterier för överviktsoperation

  • BMI: Normalt sett talar vi om patienter med ett BMI 30 eller över.
  • Ålder: Vi utför operationen på patienter mellan 18 och 60 år (hos patienter över 60 år görs en individuell bedömning).
  • Historia: Patienten ska ha gjort ett flertal seriösa försök till viktnedgång med konventionell behandling.
  • Genomtänkt beslut: Patienten måste kunna ta till sig information och därigenom förstå konsekvensen av den kirurgiska behandlingen.
  • Allmänhälsa: Denna typ av kirurgisk behandling lämpar sig inte för personer med missbruk eller svåra psykiska problem, som t ex ätstörningar.

BEHANDLING AV FETMA

I första hand ska fetma behandlas konservativt, det vill säga med energireducerad kost, motion och beteendeförändring. Ett fåtal läkemedel för behandling av fetma finns men dessa ska endast användas i kombination med den konservativa behandlingen.

Även om konservativ viktnedgång (bantningsmetoder) är den första typen av behandling, fungerar inte metoden för alla. Många upplever att problemet inte är att gå ner i vikt, utan att bibehålla viktnedgången över tid.

Enligt SBU-rapporten från 2002 är resultaten kring långsiktig, bestående viktnedgång mycket nedslående. Oavsett personlighet och ambitionsnivå är kroppens urgamla reaktion att vilja lagra fett som energireserv mycket stark. Vi bär helt enkelt på en inbyggd skyddsmekanism mot viktnedgång, även om denna mekanism självklart är olika stark hos olika individer.

Kirurgisk behandling mot fetma har en vetenskapligt säkerställd viktminskande effekt som består över lång tid. Kirurgiskt behandlad viktnedgång leder till lägre dödlighet och förbättring av flertalet sjukdomstillstånd kopplade till övervikt.

Vad är BMI?

BMI står för Body Mass Index och är ett sätt där att uppskatta nivån av övervikt eller undervikt hos en person. Metoden bygger på förhållandena mellan längd och vikt, enligt formeln: Vikt (kg) / Längd (m) x Längd (m).

BMI ska ses som en riktlinje och är inget exakt mått på viktrelaterad hälsa. Gränserna stämmer inte för mycket vältränade personer, barn och ungdomar.

Har du BMI 30 eller mer?

Fetma eller övervikt är mer än ett kosmetiskt problem. Enligt Världshälsoorganisationen definieras fetma som en kronisk sjukdom och man har satt gränsen vid BMI över 30. Fetma kan skada hälsan eftersom den är associerad till ett stort antal svåra sjukdomar som väsentligt försämrar livskvaliteten och förkortar medellivslängden.

Enbart kirurgi kan inte bota fetma

Efter en Gastric bypass eller Gastric sleeve-operation är magsäcken begränsad i volym, vilket innebär att man inte kan äta samma mängder mat längre. Det krävs alltså att man ändrar sitt ätbeteende och levnadsvanor. Detta är en grundläggande förutsättning till att operationen blir lyckad, med en livslång bestående viktnedgång. Om man efter operationen fortsätter att äta för stora portioner eller kaloririk mat, godis och söta drycker, får man ett stort kaloritillskott vilket kan ge upphov till en liten eller obefintlig viktminskning eller risk för framtida viktökning igen.