Gastric bypass

Operationstid:

Ca 1 timme

Bedövning:

Narkos

Sjukskrivning:

2 veckor

Uppföljning:

6 veckor, 1 år, 2 år, 5 år

Pris:

79,900 SEK

Hur går en Gastric Bypass-operation till?

Gastric bypass är en av två etablerade operationsmetoder mot övervikt som verkligen fungerar, den andra är Gastric sleeve.

Viktnedgång genom rätt och riktig kosthållning utan operation är som alltid det bästa alternativet. Trots det känner många igen sig i jojbantande efter att ha provat mängder av olika bantningsmetoder som ofta resulterar i en succesiv viktökning över tid. Detta medför förhöjd risk för sjukdomar kopplad till övervikt som diabetes, ledbesvär och andningsuppehåll nattetid, sk sömnapné. För dessa personer kan en överviktoperation vara ett bra alternativ för att reducera nuvarande och framtida sjukdom. Med motivation att förändra levnadsätt och ätbetéende har den överviktopereade patienten ett mycket effektivt verktyg. Många patienter beskriver det som att de kan sluta banta och efter operationen bli mätta på ett naturligt sätt.

Vem är lämpad för en Gastric Bypass-operation?

Förståelse för samband mellan kaloriintag och kaloriutgifter är nödvändigt för att uppnå optimal effekt. Du som patient måste undvika dålig mat och prioritera vad och hur ofta du äter. Målet är ju att bibehålla en hälsosam vikt livet ut och på så vis undvika kända sjukdomar förknippade med övervikt. Vem är då lämpad för en Gastric bypass? För det första skall patienten vara myndig och ha ett BMI på 30 eller mer (du kan räkna ut ditt BMI i kalkylatorn på hemsidan).

Dessutom skall det inte föreligga några svåra sjukdomar. Allvarliga åkommor i hjärta, lungor eller magtarmkanalen kan vara kontraindicerade, det vill säga medföra att fördelarna i det enskilda patientfallet inte överstiger riskerna. Likaså är det med vissa psykiska sjukdomar eller missbruksproblematik.

Säkerhet

Det är alltid viktigt att sätta säkerheten vid en operation i främsta rummet och väga för mot nackdelar på ett realistiskt och bra sätt. Det är ju patienten som skall ha glädjeav detta i många år framöver och det är vår plikt som läkare att ta tillvara våra patienters intressen på bästa sätt. På Nordiskt Centrum för Kirurgi har vi förmånen att välja den personal vi jobbar med och vi tror på långsiktighet. Med rätt personal, utrustning och rutiner undviker vi många problem innan de ens uppstår. Det är viktigt att ha en ödmjuk och realistisk inställning till behandlingen och patientens individuella förutsättningar för att minimera potentiella komplikationer.

Centralt för ett bra slutresultat är selektionen av patienter som vi tror är lämpade för överviktkirurgi. Det är viktigt att den patient som blir opererad är motiverad och förstår innebörden av ingreppet inklusive för och nackdelar, det är ju du som patient som efter operationen skall förvalta de möjligheter den ger.

För- och nackdelar med Gastric Bypass

Förståelse för samband mellan kaloriintag och kaloriutgifter är nödvändigt för att uppnå optimal effekt. Du som patient måste undvika dålig mat och prioritera vad och hur ofta du äter. Målet är ju att bibehålla en hälsosam vikt livet ut och på så vis undvika kända sjukdomar förknippade med övervikt.

Vem är då lämpad för en Gastric bypass? För det första skall patienten vara myndig och ha ett BMI på 30 eller mer (du kan räkna ut ditt BMI i kalkylatorn på hemsidan). Dessutom skall det inte föreligga några svåra sjukdomar. Allvarliga åkommor i hjärta, lungor eller magtarmkanalen kan vara kontraindicerade, det vill säga medföra att fördelarna i det enskilda patientfallet inte överstiger riskerna. Likaså är det med vissa psykiska sjukdomar eller missbruksproblematik.

Slutord

Vi har många nöjda patienter som framgångsrikt opereras hos oss med Gastric bypass. Titta gärna på vår jämförelsetabell så att du själv kan bilda dig en uppfattning om fördelar respektive nackdelar mellan olika operationsmetoder. Ring eller mejla oss idag så bokar vi en konsultation med en av våra kirurger. Varmt välkommen att höra av dig till oss så hjälper vi dig med tips och råd om vad som passar dig bäst.

Vi tar emot patienter från hela landet såsom Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Linköping, Norrköping, Västerås, Örebro, Helsingborg, Växjö, Jönköping, Gävle, Södertälje, Lund, Borås och Umeå.