Gastric sleeve

Operationstid:

Ca 1 timme

Bedövning:

Narkos

Sjukskrivning:

2 veckor

Uppföljning:

6 veckor, 1 år, 2 år, 5 år

Pris:

79,900 SEK

Hur går en Gastric Sleeve-operation till?

Gastric sleeve har vuxit i popularitet och hos oss är nu cirka 80 % av överviktoperationerna just denna. Det är ofta de minimerade riskerna för tarmvred och möjligheten att undersöka gallvägarna efter operationen som framhålls som dess främsta fördelar jämfört med Gastric bypass.

På Nordiskt Centrum för Kirurgi påpekar vi alltid att bra kosthållning med naturlig viktnedgång utan operation det bästa, men tyvärr känner många av våra patienter igen sig i de upprepade bantningsförsöken som misslyckats. En överviktoperation är ett mycket bra alternativ för rätt patient. Patienten måste dock vara välinformerad och ha god självinsikt i sitt ätbetéende om det skall bli ett livslångt lyckat resultat. För de som förstår att det är bara en Gastric sleeve operation i kombination med sund kosthållning som ger de dokumenterat goda effekterna. I kampen mot den ohälsosamma övervikten och för att undvika överviktrelaterade sjukdomar måste också hjärnan vara med.

Vem passar då för en Gastric sleeve? Patienten måste vara myndig och ha ett BMI på 30 eller mer. (Du kan räkna ut ditt eget BMI i kalkylatorn längst upp i menylisten). Som exempel får det inte heller finnas allvarlig hjärtsjukdom, lungsjukdom eller svårare sjukdomstillstånd i magtarmkanalen. Patienter med svårare psykisk sjukdom eller missbruksproblematik kan också vara opassande för en operation.

Det är aldrig av ovilja man nekar en operation, utan för patientens bästa, där säkerheten och fördelarna med operationen måste väga tyngre än de kända riskerna. Du som patient skall ju komma ut friskare efter operationen, det är det som är målet.

Vi tror på en långsiktig relation med de vi opererat där vi skall hjälpa till med goda råd både före såväl som efter operationen. Därav har vi obegränsat support kring frågor relaterade till överviktingreppet även efteråt. Detta i tillägg till den vanliga 5 års uppföljningen. Vi vill ju veta hur det går för våra patienter och vara en del i deras nya liv.

Påpekas måste att ett livslångt tillskott på vitaminer och mineraler rekommenderas alltid och vi kan ge goda råd kring detta.

Många i vår personal har varit en del av teamet under flera år och vi har selekterat fram dem hårt. Hög kompetens inom sitt respektive område är ett absolut krav och en del av våra högt ställda kvalitetskrav på oss själva. Till detta är en social kompetens viktig för att våra patienter skall känna sig trygga och välkomna, med en bra helhetsupplevelse i slutändan. Vi modifierar och förbättrar ständigt våra rutiner till det bättre efter feedback från både patienter och personal. Vi har som mål att vara bäst på det vi gör. Sund hierarki utan prestige tror vi på.

Hur skall du då som patient veta vilken metod du skall välja och viken klinik som skall operera dig? Det är en svår fråga, vi kan komma med goda råd beträffande metod, men vilken klinik som passar dig är det endast du själv som patient kan svara på.

En del i de fina resultaten vi har hos våra patienter är just selektionen, det är viktigt att den patient som blir opererad är motiverad och förstår innebörden av den. En Gastric sleeve operation är ju en operation där vi inte ändrar den anatomiska ordningen som maten passerar, till skillnad från Gastric bypass, men innebär ju att vi tar bort ca 80 % av magsäcken. På grund av detta rekommenderas alla att ta tillskott av vitaminer och mineraler livet ut för att säkerställa att bristillstånd inte skall uppstå.

Vid en Gastric sleeve operation är risken för tarmvred minimal. Detta även om du som kvinna skulle bli gravid. Vid en Gastric Bypass finns en förhöjd risk rent generellt för tarmvred som har med själva metoden att göra men särskilt vid graviditet att få tarmvred kan den nedre koppling knickas. Om du som patient har svåra besvär av sura uppstötningar är dock Gastric bypass en bättre metod då den botar detta, till skillnad från sleeve. För dig som är ung och planerar att bli gravid rekommenderas i första hand Gastric sleeve.

Vi har otroligt många nöjda patienter som framgångsrikt opereras med både Gastric sleeve som Gastric bypass. Titta gärna på vår jämförelsetabell så att du själv kan bilda dig en uppfattning om fördelar respektive nackdelar mellan olika operationsmetoder.

Ring eller mejla oss idag så bokar vi in en konsultation med en kirurg för att avgöra om du är en kandidat för en överviktoperation, och i så fall vilken metod som skulle passa dig.