Jämför metoder

Operationstid:

Ca 1 timme

Bedövning:

Narkos

Sjukskrivning:

2 veckor

Uppföljning:

6 veckor, 1 år, 2 år, 5 år

Pris:

85,000 SEK

Hur går det till

Gastric bypass är en av två etablerade operationsmetoder mot övervikt som verkligen fungerar, den andra är Gastric sleeve.

Viktnedgång genom rätt och riktig kosthållning utan operation är som alltid det bästa alternativet. Trots det känner många igen sig i jojbantande efter att ha provat mängder av olika bantningsmetoder som ofta resulterar i en succesiv viktökning över tid. Detta medför förhöjd risk för sjukdomar kopplad till övervikt som diabetes, ledbesvär och andningsuppehåll nattetid, sk sömnapné. För dessa personer kan en överviktoperation vara ett bra alternativ för att reducera nuvarande och framtida sjukdom. Med motivation att förändra levnadsätt och ätbetéende har den överviktopereade patienten ett mycket effektivt verktyg. Många patienter beskriver det som att de kan sluta banta och efter operationen bli mätta på ett naturligt sätt.

Vem är lämpad för operation?

Förståelse för samband mellan kaloriintag och kaloriutgifter är nödvändigt för att uppnå optimal effekt. Du som patient måste undvika dålig mat och prioritera vad och hur ofta du äter. Målet är ju att bibehålla en hälsosam vikt livet ut och på så vis undvika kända sjukdomar förknippade med övervikt.

Vem är då lämpad för en Gastric bypass? För det första skall patienten vara myndig och ha ett BMI på 30 eller mer (du kan räkna ut ditt BMI i kalkylatorn på hemsidan). Dessutom skall det inte föreligga några svåra sjukdomar. Allvarliga åkommor i hjärta, lungor eller magtarmkanalen kan vara kontraindicerade, det vill säga medföra att fördelarna i det enskilda patientfallet inte överstiger riskerna. Likaså är det med vissa psykiska sjukdomar eller missbruksproblematik.

Säkerhet

Förståelse för samband mellan kaloriintag och kaloriutgifter är nödvändigt för att uppnå optimal effekt. Du som patient måste undvika dålig mat och prioritera vad och hur ofta du äter. Målet är ju att bibehålla en hälsosam vikt livet ut och på så vis undvika kända sjukdomar förknippade med övervikt.

Vem är då lämpad för en Gastric bypass? För det första skall patienten vara myndig och ha ett BMI på 30 eller mer (du kan räkna ut ditt BMI i kalkylatorn på hemsidan). Dessutom skall det inte föreligga några svåra sjukdomar. Allvarliga åkommor i hjärta, lungor eller magtarmkanalen kan vara kontraindicerade, det vill säga medföra att fördelarna i det enskilda patientfallet inte överstiger riskerna. Likaså är det med vissa psykiska sjukdomar eller missbruksproblematik.

För & Nackdelar

Förståelse för samband mellan kaloriintag och kaloriutgifter är nödvändigt för att uppnå optimal effekt. Du som patient måste undvika dålig mat och prioritera vad och hur ofta du äter. Målet är ju att bibehålla en hälsosam vikt livet ut och på så vis undvika kända sjukdomar förknippade med övervikt.

Vem är då lämpad för en Gastric bypass? För det första skall patienten vara myndig och ha ett BMI på 30 eller mer (du kan räkna ut ditt BMI i kalkylatorn på hemsidan). Dessutom skall det inte föreligga några svåra sjukdomar. Allvarliga åkommor i hjärta, lungor eller magtarmkanalen kan vara kontraindicerade, det vill säga medföra att fördelarna i det enskilda patientfallet inte överstiger riskerna. Likaså är det med vissa psykiska sjukdomar eller missbruksproblematik.

Slutord

Förståelse för samband mellan kaloriintag och kaloriutgifter är nödvändigt för att uppnå optimal effekt. Du som patient måste undvika dålig mat och prioritera vad och hur ofta du äter. Målet är ju att bibehålla en hälsosam vikt livet ut och på så vis undvika kända sjukdomar förknippade med övervikt.

Vem är då lämpad för en Gastric bypass? För det första skall patienten vara myndig och ha ett BMI på 30 eller mer (du kan räkna ut ditt BMI i kalkylatorn på hemsidan). Dessutom skall det inte föreligga några svåra sjukdomar. Allvarliga åkommor i hjärta, lungor eller magtarmkanalen kan vara kontraindicerade, det vill säga medföra att fördelarna i det enskilda patientfallet inte överstiger riskerna. Likaså är det med vissa psykiska sjukdomar eller missbruksproblematik.