Fettsugning

Operationstid:

Ca 2 timmar

Bedövning:

Narkos

Återgång till arbete:

1-2 veckor

Kontroll:

1 vecka, 6 månader

Fettsugning mage:

20.000 - 40.000 SEK

Fettsugning mage och höfter:

30.000 - 50.000 SEK

Fettsugning knän:

15.000 SEK

Fettsugning haka:

25.000 SEK

Fettsugning lovehandles:

35.000 SEK

Fettsugning lår:

26.000 - 75.000 SEK

Fettsugning vader:

30.000 SEK

Fettsugning venusberg:

15.000 SEK

När fettdepåerna avlägsnas minskar fylligheten under huden. Om patientens hud har bra anpassningsförmåga kommer huden så småningom dras ihop, men i vissa fall behöver fettsugningen kombineras med ett kompletterande ingrepp då hud avlägsnas.

Ingreppet genomförs i regeln under narkos. Det är vanligt att känna viss smärta efter ingreppet, men denna begränsas med de tabletter som läkaren skriver ut. Det är viktigt att komma ihåg att slutresultatet uppnås först efter 6-12 månader. Träning bör undvikas i cirka 4-6 veckor. Patienten skall dessutom bära kompressionsplagg, dag och natt i 3 veckor och sedan under dagtid i ytterligare 3 veckor, för att undvika svullnad samt se till att kroppen anpassar sig efter sin nya form.