Näsplastik

Operationstid:

1-3 timmar

Bedövning:

Narkos

Återgång till arbete:

7-8 dagar

Kontroll:

1 vecka, 12 månader

Tipplastik:

24.000 - 37.000 SEK

Ytternäsplastik:

45.000 SEK

Ytternäsa med nässkiljevägg:

49.500 SEK

Operationen utförs under narkos och tar normalt sett någon minut till 3 timmar. Operationen kan utföras som sluten operation, då blir alla snitt och ärr inuti näsan, eller öppen operation, då väljer kirurgen att gå in genom ett litet snitt på näsans skiljevägg. Ärret blir mycket diskret och är oftast efter några månader svårt att över huvud taget se. Vilken metod som kirurgen väljer beror på hur näsan ser ut vad som planeras och dina önskemål.

I vissa fall krävs broskimplantat, som då tas från öra, eller näsans skiljevägg utan att det efteråt syns att man lånat brosk där. Vid det första läkarbesöket bestämmer du och kirurgen tillsammans utifrån dina önskemål vad som är lämpligast för att uppnå bäst resultat.

Efter operationen uppstår svullnader och blåmärket runt omkring näsan.

Svullnaden avtar efter ett par dagar. Det är vanligt att patienten stannar hemma från arbete i ungefär en vecka. Operationen sker i dagkirurgi efter operationen stannar man på uppvakningsavdelningen i ungefär 2 timmar innan man går hem. Efter en vecka är det återbesök då gipset tas av och plastskivorna ut.

Tygremsor i näsan efter operation som skall förhindra blödning, s.k. tamponader, användes endast mycket sällan. Efter operationen har du blåmärken på kinderna som försvinner på en dryg vecka svullnaden är som mest på tredje dagen men avtar sedan. Man är hemma fr arbetet ca 7-8 dagar normalt, så länge man har gipset. Näsan läker långsamt och för vissa kan svullnaden sitta i länge. För de flesta har dock 80% av svullnade gått ned de 4-6 första veckorna efter operation.