Ögonlocksplastik

Operationstid:

1-2 timmar

Bedövning:

Narkos

Återgång till arbete:

1-2 veckor

Kontroll:

1 vecka, 6 månader

Ögonplastik övre, båda sido, lokalbedövning:

20.000 SEK

Ögonplastik övre, båda sido, narkos:

25.000 SEK

Ögonplastik övre + nedre, båda sidor:

35.000 SEK

Ögonplastik nedre, båda sidor:

25.000 SEK

Vid konsultation med läkare bestäms det vilken typ av operation som bör genomföras. Många gånger kan patientens önskemål tillmötesgås med hjälp av andra behandlingar. Till exempel kan slapphet i ögonlocken bero på att ögonbrynen sjunkit ner, och då kan istället ett pannlyft rekommenderas. De flesta som väljer att genomföra en ögonlocksoperation har hängande ögonlock till följd av ålder, men hängande ögonlock kan också vara ärftliga faktorer och kan då drabba även yngre människor. Det är viktigt att patienten och kirurgen gemensamt kommer fram till vilket ingrepp som passar och hur det ska gå till.

Övre ögonlocksplastik

En övre ögonlocksplastik är ett förhållandevis enkelt ingrepp med låg risk för komplikationer. Ingreppet kan genomföras i lokalbedövning kombinerat med lugnande läkemedel men en del patienter föredrar att sövas. Själva operationen tar normalt sett mellan 30 min - 1 timme och patienten kan lämna kliniken samma dag. När bedövningen släpper är det vanligt med smärta i och runt ögonen, men denna avtar inom en timme. De vanligaste kvarstående besvären är lättare svullnad och blåmärken, men dessa försvinner successivt inom de närmsta 3-4 veckorna. De flesta kan återgå till arbete efter 1-2 veckor.

Undre ögonlocksplastik

Vissa upplever att de ser trötta ut då de nedre ögonlocken har sjunkit ned eller veckat sig. Det finns många olika anledningar till varför dessa veck eller påsar bildas. Ibland beror det på att huden under ögonen har blivit oelastisk med åren, och i andra fall kan det orsakas av så kallade ”låga påsar” som ligger under huden.

Beroende på hur fettdepåerna ligger, och hur området kring ögonen ser ut, så kan operationen vara mer eller mindre omfattande. I vissa fall behöver man transplantera fett för att nå ett så bra resultat som möjligt, och i andra fall läggs snitten under nedre ögonfransarna för att man sedan ska kunna avlägsna överflödigt fett.

En undre ögonlocksplastik utförs under narkos och tar cirka en till en och en halv timme. Det är ovanligt med infektioner, men området kring ögonen kan upplevas svullet och blått. De flesta patienter kan återgå till arbete efter cirka 1-2 veckor.