Endoskopi

För dig som behöver utesluta eller fastställa diagnos för sjukdomstillstånd associerade med sura uppstötningar, svälgningsproblem, magsår, inflammatoriska tarmsjukdomar, tjocktarmspolyper samt tjocktarmscancer är en kameraundersökning av matstrupe, magsäck samt tjocktarm av 
stort värde.

Det finns också tungt vägande forskning som tyder på att screening av tjocktarmen efter 50 års ålder är bra för att hitta tidiga cancerformer som då är möjliga att åtgärda och i många fall även bota.

Eftersom de flesta personer är oroliga för att genom dessa typer av undersökningar i vaket tillstånd erbjuds alla våra patienter sedering om de önskar. Sedering är en lättare form av narkos, men du är helt sovandes och upplever inget obehag och kan gå hem samma dag.

Tänk på att sedering inte är att rekommendera om du är gravid eller har ett obehandlat högt blodtryck eller diabetes. Om du är överviktig (BMI > 35), lider av sömnapné eller har en välmedicinerat sjukdomstillstånd gör vi en individuell bedömning.

Symtom samt tillstånd där respektive typ av undersökning är av stort värde:

Gastroskopi

Gastroskopi (kameraundersökning via munnen) undersökningen tar 10-20 minuter

Blodbrist / Anemi
Blodiga kräkningar / Hematemes
Sura uppstötningar / Reflux
Övre magmunsbråck / Hiatusbråck
Skada på matstrupen / Esofagit
Förträngningar i matstrupen / Esofagus stenos
Förstadier till elakartade förändringar i matstrupen / Barret Esofagus
Cancer i matstrupen /Esofaguscancer
Inflammation i magsäcken / Gastrit
Sår, med eller utan blödningar i magsäcken / Ventrikelulcus
Förekomst av magsårsbakterier / Helicobakter Pylori
Cancer i magsäcken / Ventrikelcancer
Sår med eller utan blödning i tolvfingertarmen / Duodenalulcus
Glutenintolerans / Celiaki

Koloskopi

Koloskopi (kameraundersökning via ändtarmen) undersökningen tar 30-60 minuter

Screening efter 50 års ålder
Diarré & Förstoppningsproblem
Blodbrist / Anemi
Blödningar från tjocktarmen / Melena, Hematochezi
Inflammatoriska tarmsjukdomar / Mb Chron, Ulcerös kolit
Polyper som kan vara i förstadier till cancer / Dysplastiska polyper
Tjocktarmscancer / Kolonmalignintet

Det som utmärker tidig diagnostik av maligna eller premaligna tillstånd i magtarmkanalen är att de ofta går att åtgärda. I andra fall är det av stor vikt att veta vad som orsakar dina besvär så att rätt behandling kan sättas in.


Så kan det gå till

Antingen kallar vi dig för undersökning på uppdrag från landstinget, då gäller vanlig landstingstaxa.

Du kan också ingå en ett företagsscreening program för att tidigt upptäcka tumörer.

Även de med privat sjukförsäkring kan undersökas hos oss.

Förberedelser:

Gastroskopier

Inför en undersökning är det viktigt att vara fastande i minst 6 timmar så att magen är tom vid undersökningen. Detta är speciellt viktigt om du skall sederas.
Fasta från midnatt kvällen mot undersökningsdagen, dvs ät ingen frukost!
Om din undersökning är planerad till efter lunch kan du inta en lättare frukost utan fast föda, tex fil, yogurt, nyponsoppa, juice, kaffe och the.
NOTERA Om du sederas skall du inte framföra något motorfordon samma dag efter undersökningen. Be om hämtning eller ta kommunala transportmedel.

Koloskopier

Där är rengöring av tarmen av största vikt. Om det inte är helt rent kan man missa viktiga fynd. Följ de speciella instruktionerna som ges skriftligen för denna laxering.
NOTERA Om du sederas skall du inte framföra något motorfordon samma dag efter undersökningen. Be om hämtning eller ta kommunala transportmedel.

Även om undersökningstiderna inte är så långa får du räkna med att det går åt en halv dag för en gastroskopi och en hel dag för en koloskopi då det krävs en del förberedelser samt efterarbete. Dessutom tillkommer ju din transport till och från kliniken. Om du inte sederas går det givetvis snabbare men det går inte att säga några exakt tidsåtgång.


Varmt välkommen skall du vara och som vanligt är du alltid välkommen med frågor.

Ring eller mejla oss så skall i svara på dessa.