• ENG
  • SWE
  • RUS

Finansiering & Priser

Kontakta oss så hjälper vi dig
020-24 03 00

Gynekologi

Priser

Nybesök – Gynekologisk undersökning med Ultraljud (bokas & betalas på hemsidan)
1500 SEK
Återbesök (bokas på telefon/kontaktformulär och innebär besök för samma symptom tre mån efter Nybesöket)
1000 SEK
IVF-besök
Kostnad för eventuella prover tillkommer (se nedan)
1500 SEK (3500 SEK* under helger)
Fertilitetsutredning för par
Notera att Nordiskt Centrum för Gynekologi inte tillämpar högkostnadsskyddet, eftersom vi är en helt privat klinik som inte är ansluten till landstinget. (inklusive gynekologisk undersökning, spermaprov för mannen och blodprov för kvinnan)
4000 SEK
Prover som kan tillkomma
Nedan är de vanligaste proverna med tillhörande priser beroende på vad patienten söker för.
Klåda
Svampodling
600 SEK
Klimakteriet
Hormonprofil (FSH, LH, Estradiol, Prolactin, AMH)
1650 SEK
IVF-besök
Kostnad för eventuella prover tillkommer (se nedan)
1500 SEK (3500 SEK* under helger)
Preventivmedel
Prover behövs sällan
 
Mensbesvär
Prover behövs sällan
 
Flytningar
Gonokocker
Klamydia
600 SEK
600 SEK
Cellprovtagning
Smear (cellprov)
980 SEK
Olaga blödningar
Smear (cellprov)
980 SEK
Hormonprofil (FSH, LH, Estradiol, Prolactin, AMH)
1650 SEK
HCG + Progesteron (pris för 2 provtagningar med 2-3 dagars mellanrum)
1050 SEK
Torra & Sköra slemhinnor
Prover behövs sällan
 
Borttagning av polyper
Polypextirpation
900 SEK
IVF
Kvinna
HysteroSalpingoSonoGrafi (HSSG) (görs dag 7-11 i menscykeln)
3800 SEK
HysteroSonoGrafi (HSG, i Danmark HSU)
2600 SEK
Endometrial priming
2400 SEK
ERA-test (patient tar med eget provtagningsmaterial)
2400 SEK
Hormonprofil (FSH, LH, Estradiol, Prolactin, AMH)
1650 SEK
HCG + Progesteron (pris för 2 provtagningar med 2-3 dagars mellanrum)
1050 SEK
Klamydia
600 SEK
HIV
400 SEK
HIV, Hepatit B/C, Syfilis
1200 SEK
Man
Spermieanalys**
1900 SEK
Klamydia
600 SEK
HIV
400 SEK
HIV, Hepatit B/C, Syfilis
1200 SEK

* Detta erbjuds endast i mån av tillgång till gynekolog helgtid

** Spermieanalysen utförs på fertilitetscentrum Huddinge (08-58587504)

Kontakta oss så hjälper vi dig
020-24 03 00

Gynekologi