• ENG
  • SWE
  • RUS

Fertilitet / IVF

Kontakta oss så hjälper vi dig
020-24 03 00

Gynekologi

Att försöka bli gravid är för vissa personer en tuff process att gå igenom – både på ett personligt plan och för relationen. Cirka 20% av alla par har någon gång i livet haft det svårt att bli gravida.

Vi har specialiserat oss på gynekologiska hälsoundersökningar och som stödklinik åt dig som genomgår fertilitetsbehandling i Sverige eller utomlands. Med flexibla och snabba undersökningstider kan vi oftast svara emot de krav som behövs under en fertilitetsbehandling. Vi hjälper dig med ultraljudsundersökningar och provtagning. Tyvärr skriver vi inga recept knutna till fertilitetsbehandling på grund av det svenska regelverket. Vi är en helt privat aktör som ej är ansluten till landstinget och ingår därför inte i sjukvårdssubventionen.

Snabba fakta:

Pris: 1500 SEK

Tidsåtgång: ca 30 min

Bokning: Via kalender eller telefon ovan

Kontakta oss så hjälper vi dig
020-24 03 00

Gynekologi