Finansiering och priser

Försäkringsbolag

Har du en försäkring privat eller via företaget kan denna täcka vissa bedömningar och operativa ingrepp. Hör med ditt försäkringsbolag om dina villkor.

Egen finansiering / banklån

Ett vanligt tillvägagångssätt för att finansiera en operation, är att utöka sitt befintliga bolån.

Bruttolöneavdrag via arbetsgivare

Bruttolöneavdrag innebär att den anställde accepterar en lägre lön i utbyte mot en förmån. Något som både anställd och arbetsgivare tjänar på.

SKATTEVERKET

Gastric bypass / Gastric sleeve – operation
Titthålskirurgi i narkos med två kirurger 1-2 dygns övernattning. 5 års uppföljning och livslång support
85.000 SEK
Galloperation
Titthålskirurgi i narkos med hemgång vanligtvis samma dag.
34.000 SEK
Ljumskbråckoperation
Öppen eller titthålskirurgisk (TEP/TAPP) i lokalbedövning eller narkos.
22.000 SEK
Navelbråcksoperation
Öppen eller titthålskirurgisk i narkos.
18.000 – 22.000 SEK
Bukväggsbråck / Ärrbråck
Öppen eller titthålskirurgisk i narkos.
25.000 – 80.000 SEK