• ENG
 • SWE
 • RUS

Gastric Ballong

Viktnedgång utan operation, beprövad och säker.
Kontakta oss så hjälper vi dig
020-24 03 00

Överviktskirurgi

För de som inte vill genomgå ett operativt ingrepp eller inte är lämpade för en överviktoperation kan insättandet av en Gastric ballong i magsäcken vara ett bra och säkert alternativ att gå ned i vikt. Den nya typen ballonger kan patienten dessutom ha kvar i upp till 1 år.

Det finns många av vår patienter som inte önskar eller inte lämpar sig för en överviktoperation. För dessa finns det ett alternativ i den intragastriska ballongen som placeras i magsäcken hos den sovande patienten med hjälp av ett gastroskop. Den läggs alltså ned under överinseende av läkaren som i rätt position fyller den med 500 ml koksalt. Utfyllnaden av magsäcken ger på så vis en mättnadskänsla vilket bidrar till att kontrollera födointaget. Viktig är dock, som vanligt med alla viktminskningsmetoder, att patienten är motiverad till att äta sund och näringsriktig kost för att få optimalt resultat. Flytande kalorier kan alltid passera mer eller mindre lätt och överkonsumtion av sockerhaltiga drycker eller extremt fet föda försämrar givetvis viktminskningsresultatet. I upp till 12 månader kan ballongen ligga kvar för att sedan avlägsnas och tanken är då att de nya goda vanorna med rätt kostval samt minskade måltidsvolymer skall ha etablerat sig för att på så vis behålla den nya hälsosamma vikten även efter att ballongen avlägsnats.

Snabba fakta:

Operationstid: 4-6 tim inkl före och eftervård.

Bedövning: Narkos

Sjukskrivning: Egensjukskrivning i 1 vecka

Uppföljning: Rådgivning fortlöpande. Avlägsnande av ballong efter 6 respektive 12 månader.

Pris: 49.900 SEK för 12 mån och 42.900 SEK för 6 mån

Hur det går till
 1. Efter samtal med läkare så beslutas om ett datum för ballongnedläggningen.
 2. Patienten kommer fastande till kliniken efter att innan ha hämtat ut och tagit de läkemedel som läkaren instruerat om.
 3. I narkos sätts ballongen in och patienten är klar för hemgång några timmar efter ingreppet.
 4. Fortsatt medicinering mot illamående och sura uppstötningar är nödvändig enligt speciellt schema.
 5. Fortlöpande uppföljning och efter maximalt ett år tas ballongen bort, även denna gång i narkos.

 

Se också filmen om hur nedläggningen av ballongen genomförs.

 

 

 

Patienter lämpade för Gastric ballong behandling

 • BMI 27 eller mer
 • 18 år eller äldre
 • Motiverad patient som vill ställa om sin kosthållning och livsföring
 • Det får ej förlägga kontraindikationer enl nedan

Patienter som inte är lämpliga för Gastric ballong

 • < BMI 27
 • Ej myndig patient
 • Allvarlig psykisk sjukdom
 • Tidigare operationer i matstrupe eller magsäck
 • Stort övre magmunsbråck
 • Svår diabetes eller njursjukdom
 • Befintligt magsår
 • Graviditet

För och nackdelar jämfört med de operativa ingreppen Gastric bypass och Gastric sleeve

Det som oftast tilltalar vår patienter är just att det inte är en operativ, och därmed definitiv metod, utan att den är helt reversibel.

Det är också ett bra alternativ för individer där de kirurgiska metoderna är olämpliga, till exempel patienter med BMI 27-29 eller hos de som genomgått större öppen kirurgi i buken där man kan misstänka att det föreligger mycket sammanväxningar.

De vanligaste biverkningarna som ibland gör att vissa patienter inte kan ha kvar sin ballong, utan önskar avlägsna den i förtid, är illamående och sura uppstötningar. Dessa problem kan normalt motverkas effektivt med rätt medicinering, så det är av största vikt att följa läkarens ordination gällande detta. Om dessa problem uppstår är de vanligen övergående inom 1 vecka och tack och lov är det få patienter där vi tvingas ta bort ballongen innan behandlingstidens slut.

I jämförelse med de operativa ingreppen är ballongbehandling inte riktigt lika effektiv i det längre perspektivet eftersom den trotts allt tas bort och därmed också den mättnadskänsla den gav upphov till. Dock är den mentala förmågan till omlärning stor och det är den effekten som eftersökes i att etablera nya ätbeteenden.

Se även jämför metoder.

Slutsats

Det är alltid viktigt att man som patient är motiverad och välinformerad om olika behandlingars för respektive nackdelar för att själv kunna ta ett bra välgrundat beslut. Det är ju i slutändan ändå patienten som bestämmer vad och hur mycket hon eller han konsumerar i mat och dryck. Gastric bypass-, Gastric sleeve- samt Gastric ballongbehandling skall ses som effektiva hjälpmedel efter att traditionella viktminskningmetoder inte givit tillfredsställande resultat.

Vi som klinik är till för att ge råd både före och efter ingreppet för att hjälpa våra patienter att lyckas med sina mål.

Kontakta oss så hjälper vi dig
020-24 03 00

Överviktskirurgi