ÖVERVIKTSKIRURGI
  • ENG
  • SWE
  • RUS
020-240 300 facebook
  • ENG
  • SWE
  • RUS
En välbeprövad och effektiv metod som funnits sedan 60 talet.
Kontakta oss idag
020-240 300

Gastric bypass

Uppdaterat 7 juni 2019

Vid en Gastric bypass-operation tar vi inte bort någonting, vi kopplar helt enkelt om systemet. Kirurgen skapar en liten magsäcksficka på cirka 20-30 ml. Denna ficka kopplas sedan ihop direkt med tunntarmen. Detta blir din nya magsäck och eftersom det bara krävs en liten mängd mat för att fylla den lilla magsäcksfickan, skickas tidigt en mättnadssignal till hjärnan. Vanligen påverkas den hormoniella styrningen av hungerkänslor i positiv riktning så att man inte har lika stort sug efter mat. Gastric bypass är en väletablerad och välstuderad viktminskningsmetod som har utmärkt effekt på övervikt med få biverkningar om den utförs rätt. Dock medför den att man skall äta kosttillskott i form av vitaminer och mineraler hela livet. Men vad händer med den stora, kvarvarande magsäcken då? Den klarar sig bra resten av livet, trots att den inte används.

Gastric bypass är en av två etablerade operationsmetoder mot övervikt som verkligen fungerar. Den andra är Gastric sleeve.

Som alltid är viktnedgång genom bra kosthållning utan operation det bästa, men för många som provat olika bantningsmetoder utan att kunna bibehålla sin idealvikt kan en överviktoperation vara ett alternativ för att lyckas. En överviktoperation är däremot inte lämpad för alla personer, men för den som är motiverad att förändra sitt levnadsätt och fram för allt sitt ätbetéende är det ett mycket effektivt verktyg för att lyckas.

Målet är givetvis att det skall bli ett sätt att bibehålla sin normalvikt livet ut och på så vis undvika flera kända sjukdomar förknippade med överviktproblematiken. Många av våra patienter beskriver det som att de kan sluta banta och efter operationen bli mätta på ett mer normalt sätt.

Vem är då lämpad för en Gastric bypass? För det första skall patienten vara myndig och ha ett BMI på 30 eller mer.

(Du kan räkna ut ditt eget BMI i kalkylatorn längst upp i menylisten)

Dessutom skall det inte förekomma svåra komplicerande sjukdomar. Allvarliga åkommor i hjärta, lungor, eller magtarmkanalen kan vara kontraindicerade, det vill säga medföra att fördelarna i det enskilda patientfallet inte överstiger de risker och nackdelar som kan var förknippade med ingreppet.

Likaså är det med vissa psykiska sjukdomar eller missbruksproblematik. Det är som alltid viktigt att sätta säkerheten vid en operation i främsta rummet och väga för mot nackdelar på ett realistiskt och bra sätt. Det är ju patienten som skall ha glädje av detta i många år framöver och det är vår plikt som kirurger att ta tillvara våra patienters intressen på bästa sätt.

På Nordiskt Centrum för Kirurgi har vi förmånen att handplocka den personal vi vill jobba med och vi tror på långsiktighet. Med rätt personal, utrustning och rutiner undviker vi många problem innan de uppstår samt kan hantera potentiella komplikationer. En operation som Gastric bypass innebär ju alltid någon slags risk och det är viktigt att ha en ödmjuk och realistisk inställning till behandlingen och patientens individuella förutsättningar för att minimera potentiella komplikationer.

En del i de fina resultaten vi har hos våra patienter är just selektionen, det är viktigt att den patient som blir opererad är motiverad och förstår innebörden av den. En Gastric bypass operation är ju en omkoppling förbi magsäcken så att mat och dryck går direkt ut i tunntarmen. Ingen ting tas bort, det är enbart en omkopplingsoperation. Dock rekommenderas alla att ta tillskott av vitaminer och mineraler livet ut för att säkerställa att bristillstånd inte skall uppstå.

För personer med frekventa och besvärliga sura uppstötningar är Gastric bypass mycket bra då den botar dessa. Det är också en mycket välstuderad metod med säkerställd effekt vid övervikt. Till den negativa sidan hör risken för tarmvred som ligger i själva metodens natur. Dock är dessa problem ovanliga om man genomför operationen på rätt sätt. För dig som är ung och planerar att bli gravid rekommenderas i första hand Gastric sleeve då den nedre kopplingen vid en Gastric bypass kan riskera att knickas när barnet växer i magen och på så vis också orsaka en slags tarmvred med smärtproblematik hos patienten.

Vi har otroligt många nöjda patienter som framgångsrikt opereras med Gastric bypass. Titta gärna på vår jämförelsetabell så att du själv kan bilda dig en uppfattning om fördelar respektive nackdelar mellan olika operationsmetoder.

Ring eller mejla oss idag så bokar vi in en konsultation med en kirurg för att avgöra om du är en kandidat för en överviktoperation, och i så fall vilken metod som skulle passa dig.

Snabba fakta:

Operationstid: Ca 1 timme

Bedövning: Narkos

Sjukskrivning: 2 veckor

Kontroll:6 veckor, 1 år, 2 år, 5 år

Pris: 85,000 SEK