• ENG
  • SWE
  • RUS

Gastric bypass

En välbeprövad och effektiv metod som funnits sedan 60-talet.
Kontakta oss så hjälper vi dig
020-24 03 00

Överviktskirurgi

Uppdaterat 2020-04-21

Vid en Gastric bypass-operation tar vi inte bort någonting, vi kopplar helt enkelt om systemet. Kirurgen skapar en liten magsäcksficka på cirka 20-30 ml. Denna ficka kopplas sedan ihop direkt med tunntarmen. Detta blir din nya magsäck och eftersom det bara krävs en liten mängd mat för att fylla den lilla magsäcksfickan, skickas tidigt en mättnadssignal till hjärnan. Vanligen påverkas den hormoniella styrningen av hungerkänslor i positiv riktning så att man inte har lika stort sug efter mat.

Gastric bypass är en väletablerad och välstuderad viktminskningsmetod som har utmärkt effekt på övervikt med få biverkningar om den utförs rätt. Dock medför den att man skall äta kosttillskott i form av vitaminer och mineraler hela livet. Men vad händer med den stora, kvarvarande magsäcken då? Den klarar sig bra resten av livet, trots att den inte används.

Snabba fakta:

Operationstid: Ca 1 timme

Bedövning: Narkos

Sjukskrivning: 2 veckor

Uppföljning: 6 veckor, 1 år, 2 år, 5 år

Pris: 79 900 SEK

Hur det går till

Gastric bypass är en av två etablerade operationsmetoder mot övervikt som verkligen fungerar, den andra är Gastric sleeve.

Viktnedgång genom rätt och riktig kosthållning utan operation är som alltid det bästa alternativet. Trots det känner många igen sig i jojbantande efter att ha provat mängder av olika bantningsmetoder som ofta resulterar i en succesiv viktökning över tid. Detta medför förhöjd risk för sjukdomar kopplad till övervikt som diabetes, ledbesvär och andningsuppehåll nattetid, sk sömnapné. För dessa personer kan en överviktoperation vara ett bra alternativ för att reducera nuvarande och framtida sjukdom. Med motivation att förändra levnadsätt och ätbetéende har den överviktopereade patienten ett mycket effektivt verktyg. Många patienter beskriver det som att de kan sluta banta och efter operationen bli mätta på ett naturligt sätt.

VEM ÄR LÄMPAD FÖR OPERATION?

Förståelse för samband mellan kaloriintag och kaloriutgifter är nödvändigt för att uppnå optimal effekt. Du som patient måste undvika dålig mat och prioritera vad och hur ofta du äter. Målet är ju att bibehålla en hälsosam vikt livet ut och på så vis undvika kända sjukdomar förknippade med övervikt.

Vem är då lämpad för en Gastric bypass? För det första skall patienten vara myndig och ha ett BMI på 30 eller mer (du kan räkna ut ditt BMI i kalkylatorn på hemsidan). Dessutom skall det inte föreligga några svåra sjukdomar. Allvarliga åkommor i hjärta, lungor eller magtarmkanalen kan vara kontraindicerade, det vill säga medföra att fördelarna i det enskilda patientfallet inte överstiger riskerna. Likaså är det med vissa psykiska sjukdomar eller missbruksproblematik.

SÄKERHET

Det är alltid viktigt att sätta säkerheten vid en operation i främsta rummet och väga för mot nackdelar på ett realistiskt och bra sätt. Det är ju patienten som skall ha glädjeav detta i många år framöver och det är vår plikt som läkare att ta tillvara våra patienters intressen på bästa sätt. På Nordiskt Centrum för Kirurgi har vi förmånen att välja den personal vi jobbar med och vi tror på långsiktighet. Med rätt personal, utrustning och rutiner undviker vi många problem innan de ens uppstår. Det är viktigt att ha en ödmjuk och realistisk inställning till behandlingen och patientens individuella förutsättningar för att minimera potentiella komplikationer.

Centralt för ett bra slutresultat är selektionen av patienter som vi tror är lämpade för överviktkirurgi. Det är viktigt att den patient som blir opererad är motiverad och förstår innebörden av ingreppet inklusive för och nackdelar, det är ju du som patient som efter operationen skall förvalta de möjligheter den ger.

FÖR & NACKDELAR

Alla patienter som opererats med en Gastric bypass rekommenderas tillskott av vitaminer och mineraler livet ut för att säkerställa att inte bristillstånd skall uppstå. För personer med frekventa och besvärliga sura uppstötningar är just Gastric bypass metoden mycket bra då den botar detta problem. Gastric bypass är också en välstuderad metod med säkerställd effekt mot övervikt. Till den negativa sidan hör risken för tarmvred som ligger i själva metodens natur. Dock är dessa problem ovanliga om man genomför operationen på rätt sätt. För dig som är ung och planerar att bli gravid rekommenderas i första hand Gastric sleeve då den nedre kopplingen vid en Gastric bypass kan riskera att vika sig när barnet växer i magen och på så vis också orsaka en slags tarmvred med smärtproblematik hos patienten.

SLUTORD

Vi har många nöjda patienter som framgångsrikt opereras hos oss med Gastric bypass. Titta gärna på vår jämförelsetabell så att du själv kan bilda dig en uppfattning om fördelar respektive nackdelar mellan olika operationsmetoder. Ring eller mejla oss idag så bokar vi en konsultation med en av våra kirurger. Varmt välkommen att höra av dig till oss så hjälper vi dig med tips och råd om vad som passar dig bäst.

Vi tar emot patienter från hela landet såsom Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Linköping, Norrköping, Västerås, Örebro, Helsingborg, Växjö, Jönköping, Gävle, Södertälje, Lund, Borås och Umeå.

 

FAQ

Vi började operera överviktkirurgi redan 2007 och har utfört mellan 3000 och 4000 operationer med väldigt fina resultat. Givetvis är vi med i det nationella kvalitetsregistret SOREG. Kliniken har också flera avtal med landstinget för avancerad kirurgi, dock ännu inte för just Gastric bypass och Gastric sleeve som måste bekostas av egna medel.
Ja det är ju den svåra frågan. Det handlar om eventuella underliggande sjukdomar och tidigare operationer samt önskemål hos den enskilda patienten. Din kirurg kan gå igenom detta med dig i samband med konsultationen. Titta gärna också igenom vår jämförelsetabell här för att bilda dig en uppfattning.
De flesta mår relativt bra men givetvis kan illamående och viss smärta förekomma under de första timmarna direkt efter ingreppet. Vi har noggrann övervakning postoperativt och det mesta går att lindra med olika läkemedel. Under första dygnet förbättras tillståndet och dagen efter brukar alla var uppegående med endast trötthet som det dominerande besväret.
Vi brukar alltid prata om att 50 % av framgången ligger i patientens eget ätbeteende och 50 % i själva operationen. Ingen annan än du som patient styr över vad du äter, men operationen måste ses som ett av de mest effektiva hjälpmedel. De flesta patienter går ner ca 6-8 Kg den första månaden för att efter det successivt minska under de följande 8-12 månaderna innan viktstabilitet inträder. En del går ner i jämn och stadig takt medan andra gör det i intervaller med viktplatåer där emellan. De flesta når en idealvikt på ett BMI mellan 20-26. Det är dock viktigt att påpeka att en överviktoperation aldrig är en absolut garanti för att uppnå en viss vikt då vi alla är individer med olika förutsättningar.
Visst håravfall är en vanlig biverkan under själva viktnedgången, men upphör när viktstabilitet uppnåtts. Detta kan ske även vid vanlig bantning och har inte med själva operationen att göra utan är ett uttryck för de omställningar som sker i kroppen då kroppen är i en viktminskningsfas. Dock brukar ingen annan än patienten själv notera detta håravfall och det är också är helt reversibelt.
Tack ock lov är det ovanligt med komplikationer vid denna typ av kirurgi. De som är allvarliga är blödning, läckage eller tarmvred. De förstnämnda två är tidiga komplikationer som är viktiga att upptäcka snabbt men som tack och lov inträffar extremt sällan, de är anledningen till den noggranna övervakningen de första timmarna efter operationen. När det gäller tarmvred är dessa främst associerade med Gastric bypass och de kan debutera flera år efter ingreppet. Numera stänger vi de slitsar/hålrum som är orsaken till tarmvred och detta har därmed reducerat riskerna väsentligt. Tarmvred är är näst intill obefintliga efter en Gastric sleeve. Det viktiga är att aldrig underskatta de risker som alltid föreligger och därför följa checklistor och rutiner. Det viktiga är att ligga steget före och att på så vis undvika problem innan de uppstår.
Kontakta oss så hjälper vi dig
020-24 03 00

Överviktskirurgi