• ENG
  • SWE
  • RUS

Jämför metoder

Kontakta oss så hjälper vi dig
020-24 03 00

Överviktskirurgi

 
Gastric Ballong
Gastric Sleeve
Gastric Bypass
Lämpad för
Reversibelt ingrepp för dig som ej önskar operativt ingrepp.
En långsiktig lösning för bestående viktnedgång hos den motiverade patienten.
En långsiktig lösning för bestående viktnedgång hos den motiverade patienten.
Inklutions
kriterier
BMI > 27. Ej stort magmunsbråck, ej magsår, inga tidigare operationer i magsäcken.
BMI > 30. Har provat andra viktminsknings -metoder innan. Ej svårare psykisk sjukdom. Ej svår reflux. Inga större öppna bukingrepp tidigare.
BMI > 30. Har provat andra viktminsknings -metoder innan. Ej svårare psykisk sjukdom. Inga större öppna bukingrepp tidigare.
Fördelar
Riskfritt. Reversibelt. Går hem samma dag
Långsiktig bra viktminskningsresultat. Många positiva effekter på en rad olika sjukdomstillstånd. Minimal risk för tarmvred.
Långsiktig bra viktminskningsresultat. Många positiva effekter på en rad olika sjukdomstillstånd. Kan bota reflux / sura uppstötningar.
Nackdelar
Illamående och kräkningar första veckorna. Inte lika bra viktnedgång som de operativa metoderna.
Ej lämpad för den med svår reflux / sura uppstötningar.
Viss riskökning för framtida tarmvred.
Kontakta oss så hjälper vi dig
020-24 03 00

Överviktskirurgi