Nordiskt Centrum för Kirurgi är en specialistklinik i privat regi med bred kirurgisk kompetens. Vi tar emot privata patienter, försäkringspatienter samt patienter på remiss från olika regioner. Hos våra erfarna specialister och sammansvetsade vårdteam kan du som patient känna dig trygg och omhändertagen. Från första kontakt till vårdtillfälle, eftervård och kontroller, önskar vi att du skall uppleva ett personligt bemötande med högklassig service.

Kontakta oss i dag, så hjälper vi dig!
Överviktskirurgi
Läs mer om gastric bypass och gastric sleeve
läs mer här
Viktig information för dig som kommer via region Östergötland
läs mer här
Egenremiss
Fyll i en hälsodeklaration med BankID
läs mer här