Gastric Ballong

Operationstid:

4-6 tim inkl före och eftervård.

Bedövning:

Narkos

Sjukskrivning:

Egensjukskrivning i 1 vecka

Uppföljning:

Rådgivning fortlöpande. Avlägsnande av ballong efter 6 respektive 12 månader.

Pris:

49.900 SEK för 12 mån och 42.900 SEK för 6 mån

Hur det går till
 1. Efter samtal med läkare så beslutas om ett datum för ballongnedläggningen.
 2. Patienten kommer fastande till kliniken efter att innan ha hämtat ut och tagit de läkemedel som läkaren instruerat om.
 3. I narkos sätts ballongen in och patienten är klar för hemgång några timmar efter ingreppet.
 4. Fortsatt medicinering mot illamående och sura uppstötningar är nödvändig enligt speciellt schema.
 5. Fortlöpande uppföljning och efter maximalt ett år tas ballongen bort, även denna gång i narkos.

Patienter lämpade för Gastric ballong behandling

 • BMI 27 eller mer
 • 18 år eller äldre
 • Motiverad patient som vill ställa om sin kosthållning och livsföring
 • Det får ej förlägga kontraindikationer enl nedan

Patienter som inte är lämpliga för Gastric ballong

 • < BMI 27
 • Ej myndig patient
 • Allvarlig psykisk sjukdom
 • Tidigare operationer i matstrupe eller magsäck
 • Stort övre magmunsbråck
 • Svår diabetes eller njursjukdom
 • Befintligt magsår
 • Graviditet
För och nackdelar jämfört med de operativa ingreppen Gastric bypass och Gastric sleeve

Det som oftast tilltalar vår patienter är just att det inte är en operativ, och därmed definitiv metod, utan att den är helt reversibel.

Det är också ett bra alternativ för individer där de kirurgiska metoderna är olämpliga, till exempel patienter med BMI 27-29 eller hos de som genomgått större öppen kirurgi i buken där man kan misstänka att det föreligger mycket sammanväxningar.

De vanligaste biverkningarna som ibland gör att vissa patienter inte kan ha kvar sin ballong, utan önskar avlägsna den i förtid, är illamående och sura uppstötningar. Dessa problem kan normalt motverkas effektivt med rätt medicinering, så det är av största vikt att följa läkarens ordination gällande detta. Om dessa problem uppstår är de vanligen övergående inom 1 vecka och tack och lov är det få patienter där vi tvingas ta bort ballongen innan behandlingstidens slut.

I jämförelse med de operativa ingreppen är ballongbehandling inte riktigt lika effektiv i det längre perspektivet eftersom den trotts allt tas bort och därmed också den mättnadskänsla den gav upphov till. Dock är den mentala förmågan till omlärning stor och det är den effekten som eftersökes i att etablera nya ätbeteenden.

Slutsats

Det är alltid viktigt att man som patient är motiverad och välinformerad om olika behandlingars för respektive nackdelar för att själv kunna ta ett bra välgrundat beslut. Det är ju i slutändan ändå patienten som bestämmer vad och hur mycket hon eller han konsumerar i mat och dryck. Gastric bypass-, Gastric sleeve- samt Gastric ballongbehandling skall ses som effektiva hjälpmedel efter att traditionella viktminskningmetoder inte givit tillfredsställande resultat.

Vi som klinik är till för att ge råd både före och efter ingreppet för att hjälpa våra patienter att lyckas med sina mål.